In de pers: Fonk Magazine

“De Successtory van Amsterdam Made”
Fonk Magazine 16/11/2015

‘Makers verenigt U!’ Dat klinkt nogal archaïsch, toch zou je het platform Amsterdam Made zo kort de bocht kunnen duiden. Echter, de organisatie is helemaal van nu: een community-platform voor maakbedrijven in en rondom Amsterdam. Op Amsterdammade.org worden de makers en hun producten aan het publiek gepresenteerd door middel van beeldende verhalen en sprekende foto’s. Door het communiceren van een agenda op maakgebied, met evenementen georganiseerd door Amsterdam Made en haar partners, wordt een sterke netwerkmogelijkheid gecreëerd. Daarbij zal Amsterdam Made haar makers een podium bieden op internationale beurzen en geeft het de kans om als collectief producten te verkopen op aantrekkelijke locaties.

‘Er was tot voor kort geen platform als Amsterdam Made. Al die makers zaten op kleine eilandjes’, legt managing director Marit Timmerman uit. De door bedenker Bas Beekman gestarte organisatie heeft als voornaamste doel om naast kennisdeling, bekendheid te genereren voor de aangesloten makers. ‘Het zijn voornamelijk kleine ondernemers met een marketingbudget van hoogstens 5.000 euro. Voor hen een groot bedrag, maar in de marketingwereld is het natuurlijk niets. Daarom is het voor hen ontzettend fijn dat ze op een aantal gebieden een steuntje in de rug krijgen. En weet je, we zijn nu nog geen gigantische marketingmachine, maar het gaat erg snel. Alleen al de afgelopen twee weken hebben zich zestig nieuwe makers aangesloten. Die makers kunnen informatie over hun nieuwe producten of events naar ons sturen. Amsterdam Made zorgt er vervolgens voor dat het nieuws wordt verspreid via social media, en we stellen een weekendagenda en weekoverzicht samen met daarin de makers en hun events. Die gratis exposure is natuurlijk erg fijn.’

San Francisco

Een jong bedrijf uit Amsterdam en omstreken met een beperkt marketingbudget: dat is het profiel van een Amsterdam Made-maker in de notendop. Zijn er ook andere zaken waar een potentieel lid zich aan moet houden? Denk aan duurzaamheid en arbeidsomstandigheden? Timmerman: ‘Absoluut! Al kunnen we nu nog niet te kritisch zijn. San Francisco Made is ons voorbeeld. Het beleid daar is ontzettend mooi. Wat wij hier hebben met sociale woningbouw, hebben ze in San Francisco met de maakindustrie. Het wordt er zeer goed gesubsidieerd. San Francisco Made kan daarom eisen dat alles lokaal geproduceerd moet worden. Dat willen wij in de toekomst ook bereiken. Daar is het nu nog te vroeg voor, we zouden enkel een paar bierbrouwers en een handvol andere partijen overhouden.’

Het platform hamert er wel op: lokaal en duurzaam. Voor het Amsterdam Made-keurmerk, een initiatief in samenwerking met de Gemeente Amsterdam (de eerste keurmerken worden 20 november vergeven), zijn de eisen wel strikt. ‘Het keurmerk geef je niet aan de maker zelf, maar aan een product. Sommige makers verkopen twee of drie zeer sterke producten en paar die wat minder sterk zijn. Wanneer jouw product in aanmerking komt voor ons keurmerk, dan is ‘lokaal’ geen harde eis, maar wanneer de mogelijkheden tot lokale productie er zijn, moet er wel aan voldaan worden’, legt Timmerman uit. ‘Een commissie bekijkt binnen de gestelde kernwaarden naar de creativiteit, innovatie, het vakmanschap en de duurzaamheid van het product. Vooral dat laatste is zeer belangrijk. Het gaat om een kwalitatief hoogwaardig, fysiek product.’

Fonk Amsterdam Made

Grondstoffen

Onze hoofdstad leent zich prima voor een platform als Amsterdam Made. Zijn er al voorzichtige plannen voor andere creatieve urban hotspots achter de dijken? Rotterdam Made of Eindhoven Made? ‘Het staat zeker op onze to do-list. Na de lancering van het keurmerk willen we het platform uitrollen. We doen het niet zelf, er worden partners gezocht. Er is al een blauwdruk, dus een volgende stap – een andere stad – is relatief gemakkelijk gezet.’

Makers in heel Nederland, houd het in de gaten! Maar eerst ambachtelijk Amsterdam. De eerste keurmerken komen er 20 november aan. Timmerman kan alvast een naam noemen van een maker met keurmerk. ‘Dat is Kesbeke (anno 1948. Een familiebedrijf wereldberoemd dankzij haar tafelzuren, red.). Een heel goede partij en een prachtig bedrijf dat vele andere makers inspireert.’

Over inspiratie gesproken. Amsterdam Made is eveneens druk doende met een ander bijzonder event dat begin 2016 plaats gaat vinden. ‘Het is een grondstoffenevent. Klinkt droog, maar erg leuk’, verzekert de managing director. ‘Want weet je dat er rond Amsterdam veel biobased grondstoffen zijn te vinden? Hennep bijvoorbeeld. Daar kan je textiel of plastic- en composiet-achtig materiaal van maken. Van regionale waterplanten kan je papier produceren. Tijdens het event gaan we leveranciers en makers aan elkaar koppelen. In potentie kunnen ze zo enorm veel voor elkaar betekenen.’ ‘Op deze manier proberen wij de essentie te bereiken van waar wij voor staan, namelijk het stimuleren van een duurzame en lokale maakindustrie.

Timmerman benadrukt nog een keer dat Amsterdam Made veel meer is dan alleen maar een site met daarop informatie over makers. Het gaat om een platform dat inspireert, informeert, helpt en partijen bij elkaar brengt. De maakbare economie in de praktijk, voegen wij er aan toe.