Amsterdam Made partner: Van Kaam Advocaten

Door een eenheid te vormen met onze partners maken wij meer impact. Amsterdam Made partners zijn bedrijven met een gelijke visie, die onze makers kunnen ondersteunen. Graag stellen wij onze partner Van Kaam Advocaten aan je voor. Van Kaam is een Amsterdams advocatenkantoor dat zich met name richt op makers. Van Kaam vindt het van belang dat (lokale) makers worden beschermd en kan hierin voorzien. Wij spraken Remco Klöters, partner met oprichter Bertil van Kaam, over wat zij precies voor de Amsterdam Made makers kunnen betekenen.

Hoe kunnen jullie de makers die aangesloten zijn bij Amsterdam Made helpen?
“Wij beschikken over veel kennis en ervaring die voor deze makers van pas kunnen komen. We richten ons voornamelijk op makers van producten, ontwerpen, kunst, muziek en alles wat zich daar omheen beweegt. Wij kennen de valkuilen bij het lanceren van nieuwe producten en diensten. Als je iets goeds in handen hebt, wil je meestal zo snel mogelijk de markt op en geld verdienen. Op die momenten is er vaak minder oog voor de risico’s van overhaast contracten sluiten.

Helaas zien wij ook vaak dat enthousiaste makers uiteindelijk teleurgesteld raken omdat een samenwerking niet oplevert wat ze hadden verwacht of erger: dat er meer is weggetekend dan men doorhad. Dan kun je achteraf ineens met lege handen komen te staan.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Een ontwerper leek een mooie samenwerking te hebben met een groot merk. Er zouden producten voor het merk worden ontworpen die de ontwerper vervolgens ook zelf mocht produceren. Een mooie incentive om goede ontwerpen te maken. Het probleem was echter wel dat de rechten op alles wat gemaakt werd, overgedragen moesten worden en dat het contract jaarlijks opzegbaar was. Toen dat gebeurde en het merk aangaf een andere, goedkopere producent te willen inschakelen, was er veel te weinig geproduceerd om alle ontwerpkosten terug te hebben verdiend en kon het merk met het IP (intellectueel eigendom) doen wat zij wilde. Wij hebben geholpen bij het compenseren van de misgelopen omzet.”

Dat spreekt tot de verbeelding. Kun je er nog een geven?
“Een ontwerper van lampen kreeg een brief van een Frans advocatenkantoor. Daarin werd de ontwerper beschuldigd van plagiaat: de lamp die hij al jaren produceerde zou inbreuk maken op het auteursrecht op een andere, Franse, lamp. Bij de brief zat een indrukwekkend proces-verbaal van een Franse deurwaarder die de lampen van de ontwerper had gefotografeerd op een beurs. Wij konden de ontwerper uitleggen dat dit in feite een blafbrief was met het doel te intimideren. De Franse advocaat liet na uit te leggen wat de auteursrechtelijk beschermde kenmerken van de Franse lamp zijn en een kort online onderzoek wees uit dat er talloze, oudere, lampen bestaan op basis van hetzelfde vormgevingsidee. Een korte reactie volstond om deze brief van tafel te krijgen.”

Wat is de meest gemaakte fout die ondernemers in de maaksector maken? Hoe kunnen ze zich hiervoor behoeden?
“Te snel tekenen en niet nadenken over de consequenties van bepaalde afspraken – of het gebrek daaraan – als het minder goed gaat dan verwacht of gehoopt. In dat verband is het belangrijk transparant te zijn over je verwachtingen en risico’s of wensen vooraf bespreekbaar te maken. Vaak wil men een zo kort mogelijk contract, maar het loont om daarin ook de bedoeling van partijen bij de samenwerking op te nemen. Dat kan helpen als er later vragen komen over de uitleg van de afspraken. Voorafgaand aan het tekenen heeft de maker een veel sterkere positie dan erna, want dan is de maker gebonden en valt er vrijwel niet meer te onderhandelen.

Een ander risico zit hem natuurlijk in de kosten, zeker nu de prijzen stijgen. Je moet altijd oppassen dat je je niet onnodig aan bepaalde prijzen bindt en daarmee het risico neemt dat je marge verdampt.”

Tips van Van Kaam:

  • Altijd de tijd nemen om een contract goed te kunnen beoordelen en kritische vragen stellen bij onduidelijkheden of zorgen. Zeker niet denken: het komt vast wel goed. En als er verlangd wordt dat er rechten worden overgedragen: vragen waarom dat nodig is. Alleen als er een overtuigend antwoord komt op een vraag over een contract zou ik overwegen het te accepteren.
  • Registreer de naam van je product zo snel mogelijk als Beneluxmerk. Auteursrechten ontstaan vanzelf tijdens het maakproces, maar merknamen moeten geregistreerd worden voor je ze in handen hebt. Overigens bestaat er ook zoiets als een i-depot waarmee je kunt bewijzen dat je op een bepaald moment al iets bedacht had.

Van Kaam staat altijd open voor een vrijblijvende kennismaking met makers die juridische vragen hebben. Ga naar de website.